Română (România)English (United Kingdom)

Noţiuni Fundamentale

Persoane Online

Avem 2 vizitatori online
HapticMed - Interfeţe cu Retur Haptic în Aplicaţii Medicale
Contract Nr. 128/2.06.2010, Cod SMIS 12271, ID proiect 567 PDF Imprimare Email

 

Obiectivul prioritar al proiectului îl constituie propulsarea grupului de lucru CERVA (Cercetare în realitate virtuală şi augmentată) ca nucleu de competenţă ştiiţifică şi tehnologică de înalt nivel, la standarde internaţionale, în cadrul universităţii OVIDIUS, în domeniul mediilor haptice. Acest obiectiv se va materializa ca rezultat direct al transferului de competenţă ştiinţifică şi tehnică din partea Dr. Felix Hamza-Lup, expert în explorarea interfeţelor utilizator cu retur-haptic (i.e. retroacţiune tactilă) şi aplicarea lor în domeniul pregătirii medicale şi al reabilitării pacienţilor, către echipa universităţii OVIDIUS. În mod specific proiectul se orientează pe aplicaţii de simulare în domeniul medical în special pregătirea medicilor chirurgi (medical training) şi aplicaţii de reabilitare (ex. reabilitarea motorie a pacienţilor după comoţie cerebrală sau alte accidente care influenţează sistemul motor).

Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor acestei competiţii constă în următoarele:

  1. Accelerarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi întărirea ofertei de cunoştinţe realizată de universitate, prin dezvoltarea de expertiză în domeniul interfeţelor visualo-haptice.
  2. Atragerea de tineri şi de specialişti de înaltă calificare (doctori, conducători de doctorat), prin aplicarea returului haptic în domenii de interes intensiv şi la nivel mondial (ex. aplicaţii medicale pentru perfecţionarea chirugilor şi de reabilitare a pacienţilor).
  3. Îmbunătăţirea şi eficientizarea metodelor de pregătire (training), în particular pentru chirurgie externă şi internă (în special operaţii laparoscopice), în vederea dezvoltării în viitor al unui pol de excelenţă în simulare şi pregătire profesională.

 

 

 

 
HapticMed - Interfeţe cu Retur Haptic în Aplicaţii Medicale Toate drepturile rezervate.